J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
5 آبان 1397 8:12:22
پنجمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي برگزار شد

آقازاده استاندار مركزي در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه در محل استانداري برگزار شد، گفت: اعمال مواد 27 و 88 قانون راهكار مناسبي براي تسريع در تكميل پروژه هاي نيمه تمام با مشاركت بخش خصوصي است كه بايد در جهت تحقق آن تلاش شود.

آقازاده  استاندار مركزي اظهار كرد: 65 هزار طرح نيمه تمام استاني و 6 هزار طرح ملي در كشور وجود دارد كه تكميل آن ها نيازمند 600 هزار ميليارد تومان اعتبار است.

وي بيان كرد: دولت توان تامين و تزريق اين ميزان منابع مالي را براي تكميل طرح هاي نيمه تمام ندارد و بايد از همه ظرفيت هاي قانوني در هر سطح و مرجعي براي كوتاه كردن زمان تكميل طرح هاي نيمه كاره و بستن پرونده آن ها بهره جست.
استاندار مركزي ادامه داد: مجموعه اي از تلاش ها در استان مركزي براي تكميل طرح هاي نيمه تمام به كار گرفته شده و شمار طرح هاي مشكل دار در اين استان كم است.

آقازاده اظهار داشت: فهرستي از طرح هاي عمراني استان مركزي بايد احصاء شود تا بتوان براي طرح هاي تبادلي بين دستگاهي ، قابل واگذاري به نهادهاي عمومي و غيردولتي و يا فروش آن ها تصميم گيري كرد.
وي تصريح كرد: فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كه بيشترين پروژه هاي اين بخش از قانون برنامه را دارند  بايد تا يك هفته آينده طرح ها و  پيشنهادات خود را در خصوص نحوه واگذاري طرح هاي نيمه تمام  ارايه كنند.

استاندار مركزي افزود: بخشنامه بودجه سال 98 از سوي دولت ابلاغ شده و انتظار است مديران دستگاه ها اجرايي نيازهاي بودجه اي سال آتي را بررسي و به دستگا ههاي مركزي خود ارائه دهند تا پيشنهادات در نشستي با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، مجمع نمايندگان استان مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان جمع بندي و ارايه شود.

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: موضوع طرح هاي نيمه تمام دولت از معضلات جدي در اداره امور كشور است.

كريمي  افزود: برآوردهاي مختلفي از حجم ارزشي اين طرح ها در كشور وجود دارد و آخرين آمارهاي اعلام شده براي تكميل اين طرح ها 600 هزار ميليارد تومان است.

وي اظهار داشت: تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام در كشور و استان مركزي ضروري است كه بايد با استفاده از راهكارهاي قانوني مورد توجه قرار گيرد.

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بسياري از دستگاه هاي اجرايي استان براي تكميل طرح هاي نيمه تمام منابع كافي ندارند اما دستگاه هايي نيز هستند كه نياز به آن طرح دارند و توان مالي آن هم موجود است بنابراين بايد بحث مبادله طرح ها در اين خصوص دنبال شود.

كريمي بيان كرد: در بحث تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام بايد تعصب دستگاهي كنار گذاشته شود و طرح ها براي اتمام و تامين نياز ساير دستگاه ها مبادله شود.

وي گفت: واگذاري طرح هاي زمين مانده به نهادها و موسسات عمومي و غيردولتي و بهره گيري از ظرفيت نيروهاي انقلابي مانند بسيج و سپاه براي تكميل اين طرح ها از ديگر راه هاي تعيين تكليف آن ها است.

نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه اين نشست گفت: شرايط كشور خاص است و بايد از توان بخش خصوصي و عمومي در تكميل طرح هاي نيمه تمام استفاده كرد و اگر به اين مهم توجه جدي نشود، اين طرح ها تا سال هاي سال بلا استفاده باقي مي مانند.

وي بيان كرد: استفاده از مشاركت بخش خصوصي و عمومي و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد انضباط مالي در بخشنامه بودجه اي سال 98 مورد تاكيد است.

نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: برخي طرح هاي عمراني نيمه تمام كشور حاكميتي است و قابليت واگذاري به بخش خصوصي ندارد و برخي از طرح ها نيز شرايط انتفاع را ندارند كه بايد اين طرح ها جدا سازي شود و مشخص شود.

حسيني عنوان كرد: مباحث اعتبارات استان مركزي در سال 98 وضعيت بهتري نسبت به سال 97 دارد و للزامات جديد و حذف رديف هاي متفرقه در آن مورد توجه قرار گرفته است.

مقدسي نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست گفت: در بحث بودجه 98 بايد تلاش ها به كار گرفته شود تا نام اراك درفهرست كلانشهرهاي آلوده افزوده شود و ازطرح هاي ملي نيز حمايت بيشتري صورت گيرد.

وي افزود: بيمارستان وليعصر (عج) اراك از اعتبارات مهم ملي كشور ات كه بخشي از اعتبارات آن در ابتداي امسال پرداخت شد و مقرر شده 50 ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك ملت براي تسريع در عمليات آن پرداخت شود كه مراحل پاياني را مي گذراند.

وي بيان كرد: انتظار است رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي و استاندار اين استان زمينه نشستي با رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اسرع وقت را فراهم سازند تا موارد بودجه اي استان مركزي در سال 98 ارايه شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: وزارتخانه ها در بحث واگذاري طرح هاي نيمه تمام بازدارنده هستند و حمايت هاي لازم را ندارند كه مي طلبد مورد توجه جدي قرار گيرد.

«رقيه يادگاري» افزود: 71 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود دارد كه سهم اعتبارات عمراني امسال 57 هزار ميليارد تومان است.

وي بيان كرد: با اين ميزان اعتبار طرح هاي نيمه تمام كشور 10 تا 12 سال آينده تكميل مي شوند و بايد توان ها براي تكميل اين طرح ها از راه هاي قانوني مورد توجه قرار گيرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: رويكرد دولت بر اساس سياست اقتصاد مقاومتي درون زايي و توجه به ظرفيت هاي دروني اقتصاد و برون گرايي است.

يادگاري تصريح كرد: اين سازمان از سال 95 سياست گذاري و تنظيم مقررات، تامين و حمايت مالي و ترويج و ظرفيت سازي را مورد توجه قرار داده است.

وي گفت: رابطه سرمايه گذار و سرمايه پذير در استان مركزي به خوبي شكل نگرفته كه بايد با بهره گيري از روش هاي مختلف اين پيوندها تقويت شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي اضافه كرد: 386 طرح نيمه تمام استان مركزي گردآوري شده كه 300 طرح آن مربوط به اداره كل ورزش و جوانان است.

يادگاري تصريح كرد: نياز است تا 10 روز آينده كارگروهي در خصوص واگذاري طرح هاي نيمه تمام اين استان تشكيل شود و اولويت طرح هاي قابل واگذاري مشخص شود تا گزارشي از تصميمات در خصوص واگذاري ها با توجه به اولويت هاي تعيين شده و مستندات آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال شود.

گفتني است در نشست شوراي توسعه و برنامه ريزي استان مركزي در خصوص تعيين تكليف منزل تاريخي «حاج آقا محسن اراكي» بحث و تبادل نظر شد و بازسازي اين بناي ارزشمند با تمايل ورثه و از سوي آن ها با حفظ كاربري فرهنگي انجام مي شود.شهرداري اراك نيز در اين نشست مكلف شد كه زميني را براي ساخت مدرسه به خيران واگذار كند كه نيت خيران هم در ساخت مدرسه انجام شود.


Powered by Tetis PORTAL