J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
13 اسفند 1399 8:43:35
چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان مركزي در سالجاري برگزار شد

عصر ديروز چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان مركزي به رياست آقازاده استاندار مركزي و با حضور رقيه يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ، رضوان گرامي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان ، زهرا آخاني معاون منابع انساني  استانداري و مديران دستگاههاي اجرايي عضو  برگزار شد

افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي با برنامه‌هاي كاربردي محقق مي‌شود

در اين جلسه رييس سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي در خصوص عملكرد دستگاه هاي اجرايي در رعايت حقوق شهروندي اظهار كرد: استان مركزي با امتياز ۶۰ درصد بعد از قزوين در جايگاه دوم كشور ايستاد هر چند كه ۶۰ درصد تا ۱۰۰ درصد فاصله دارد و هنوز به شرايط ايده آل دست نيافته ايم.

وي افزود: استان مركزي در اكثر هشت شاخص تعيين شده اطلاع رساني، خدمات حضوري، خدمات غيرحضوري، خدمات به شهروندان توانخواه، رسيدگي به شكايات، دولت يار، توانمندسازي شهروندان، جبران خسارت وارده به شهروندان از ميانگين كشوري بالاتر است.

يادگاري در خصوص ارزيابي ميز خدمت بيان كرد: سازمان اداري و استخدامي ۲۴ دستگاه جهت ارزيابي خدمات دولت را انتخاب كرد و با توجه به اينكه دولت به سمت ارائه خدمات به شكل غيرحضوري و الكترونيكي حركت مي كند لازم است كه دستگاه هاي اجرايي اين امر و ارائه خدمات از طريق ميز خدمت را جدي بگيرند، اما در استقرار ميز خدمت با چالش هايي چون عدم توجه و باور مديران، بي انگيزه بودن دستگاه هاي اجرايي و كمبود زيرساخت هاي استقرار ميز خدمت مواجه هستيم.

وي در بحث مديريت سبز نيز گفت: در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۲ دستگاه در بحث مديريت سبز مورد ارزيابي قرار گرفتند كه ۲۸ دستگاه ضعيف ارزيابي شدند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشاره به اينكه در آستانه آغاز ارزيابي دستگاه هاي اجرايي براي سال ۱۳۹۹ هستيم، گفت:  در اين ارزيابي ۲۱ شاخص در ۵ محور اصلاح ساختار سازمان، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني، محور ارتقا سلامت اداري-مسئوليت پذيري و پاسخگويي و استقرار نظام مديريت عملكرد مدنظر قرار مي گيرد.

وي با اشاره به مديريت بهره وري در نظام اداري و اجرايي كشور گفت: در اين حوزه كاهش ۱۵ درصدي هزينه هاي دولت در نظام اداري در راستاي ارتقاي كيفيت خدمات تا پايان سال ۹۹ هدفگذاري شده است و با وجود آنكه از برنامه هاي مهم بوده است، اما كمتر به آن توجه شده است.

سيد علي آقازاده نيز اظهار كرد: مسلما نبايد فقط به جلسات شورا بسنده كرد و حتي منتظر دستگاه هاي ملي ماند، بلكه بايد پيشرو بود.

وي با بيان اينكه اگر در مديريت سبز يا ارزيابي بهره وري منتظر دستور دستگاه هاي ملي باشيم شايد به نتايج مناسب نرسيم، افزود: مي توان در استان كارگروهي تشكيل داد و براساس دستورالعمل ها، قوانين و مصوبات هيات دولت، دستگاه هاي مرتبط را ارزيابي كرد و قطعا با اشراف و اطلاع از وضعيت دستگاه ها در برخي شاخص هاي مهم مي توان راندمان كار را ارتقا بخشيد و اثربخشي را بالا برد.

استاندار مركزي با اشاره به ضرورت نظارت نهادها و دستگاه هاي مرتبط در ارزيابي عملكردها، گفت: استان در بعد تحقق حقوق شهروندي در كشور جايگاه دوم را كسب كرده است، اما اگر تصور اين است كه استان در مناسب سازي رتبه خوبي دارد، اين تصور عمق فاجعه در ديگر استان ها را نشان مي دهد. در ساختمان هاي دولتي و غيردولتي شاهد مشكلات در حوزه مناسب سازي هستيم و فاصله با استانداردها در حال افزايش است.

وي در خصوص عدم مشاركت شركت شهرك ها در ارزيابي مناسب سازي، گفت: لازم است كه تذكري به اين شركت داده شود. اين مجموعه بايد نسبت به بي تفاوتي نسبت به وظايف و تكاليف پاسخگو باشد.

آقازاده تصريح كرد: استان تلاش خود را در طول سه سال اخير براي ارائه خدمات از سمت ميز خدمت داشته است، اما بايد نظر مردم را دريافت كرد و در اين بين مي توان از ظرفيت سمن ها نيز استفاده كرد تا با رسيدن به جمع بندي درست بر رفع نقاط ضعف تمركز كرد.

وي با تاكيد بر اينكه مسلما مناسب سازي را نمي توان در طول يك سال به انجام رساند، گفت: به نظر مي رسد كه در موضوع بهره وري بايد تمركز را بر استفاده از شاخص هاي ارتقا دهنده بهره وري مصروف كرد، بايد ادارات به سمتي حركت كنند كه راندمان بهبود يابد و در نهايت رضايتمندي بيشتر مردم را به همراه داشته باشد و مسلما با تحقق بهره وري مي توان به شاخص هاي مديريت سبز نيز دست يافت.

استاندار مركزي خواستار سياست گذاري شورا و ماموريت دهي براساس اين سياست ها شد و گفت: مسلما با اين سياست گذاري ها مي توان نقاط ضعف را رصد و براي رفع آن راهكار ارائه كرد.

در اين جلسه مديركل بهزيستي استان مركزي در خصوص موضوع مناسب سازي فضاي شهري، افزود: يكي از شاخص هاي ارزيابي دستگاه ها و مديران در جشنواره شهيد رجايي موضوع مناسب سازي است و دستگاه ها طبق قانون موظفند امكانات و فضا را به شكلي مهيا كنند كه همگان امكان دسترسي به خدمات و امكانات را داشته باشند.

زهرا اميني با اشاره به فعال بودن دبيرخانه مناسب سازي در استان، گفت: در بحث مناسب سازي، شاخص هايي چون مناسب بودن ورودي ساختمان، فضاهاي بهداشتي ساختمان ها، سطح شيبدار ساختمان ها و آسانسورها مدنظر است كه در اين راستا اداره كل آموزش فني و حرفه اي، شركت برق منطقه اي باختر و اداره كل بهزيستي سه دستگاه برتر در ارزيابي سال ۱۳۹۸ معرفي شدند.

وي اظهار كرد: در دبيرخانه مناسب سازي مصوب شد كه اداره كل نوسازي پيش از تاييد مدرسه از حيث مناسب سازي اجازه بهره برداري را ندهد كه از اين مصوبه در ديگر اماكن و ساختمان ها نيز استفاده شود.

مصطفوي معاون محيط زيست استان مركزي نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات، كاغذ، مواد زايد و بازيافتي و ... مي شود و گفت: در ارزيابي مديريت سبز ۶ شاخص مصرف انرژي، آب، مديريت پسماند، مصرف سوخت و وسايل نقليه، ساختمان ها و تجهيزات و آموزش و فرهنگ سازي مدنظر است كه ۵۲ دستگاه در استان مشمول اين ارزيابي شدند و در واقع در سال گذشته ۲۸ دستگاه در وضعيت ضعيف، ۹ دستگاه متوسط و ۱۵ دستگاه وضعيت نسبتا مناسبي داشتند كه مديريت درمان تامين اجتماعي، اداره كل امور مالياتي، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي سه دستگاه برتر در اين ارزيابي شناخته شدند.

در اين جلسه مصوب شد كه در ابتداي سال آتي كارگاهي با حضور سازمان ملي بهره وري تشكيل شود تا بتوان شاخص هاي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي را ارتقا بخشيد.


Powered by Tetis PORTAL