J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
6 بهمن 1398 10:21:17
چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال 98 برگزار گرديد

عصر ديروز چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان به رياست آقازاده استاندار مركزي و با حضور رقيه يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ،رضوان گرامي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان ، كارشناسان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان و مديران دستگاههاي اجرايي عضو شوراي راهبري توسعه مديريت  برگزار گرديد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: يك هزار و ۱۲۸ خدمت در ۲۴ دستگاه اجرايي استان توسط اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته است.

«رقيه يادگاري» افزود: ۲۰۹ خدمت از مجموع اين خدمات در ميز خدمت حضوري، ۵۰۷ خدمت در ميز خدمت الكترونيكي، ۳۰ خدمت به صورت تركيبي، ۳۳۲ خدمت با مراجعه به واحدهاي داخلي و ۴۱ خدمت به صورت تلفني و غير حضوري ارايه مي‌شود.

وي ادامه داد: ۱۲ دستگاه معادل ۵۲ درصد اين دستگاه‌ها ۹ گام ميز خدمت را به خوبي رعايت كرده بودند و ۳۳ درصد اهداف ميز خدمت حضوري، ۱۴ درصد ميز خدمت الكترونيكي و ۴۸ و ۶ دهم درصد ميز خدمت تركيبي در اين دستگاه‌ها محقق شده‌است.

يادگاري گفت: در ارزيابي‌هاي انجام شده از ۷۵ دستگاه اجرايي استاني، ملي و بانك‌هاي استان، ۳۰ هزار پست در اين دستگاه‌ها وجود دارد كه ۱۳ درصد اين پست‌ها، مديريتي است.

وي ادامه داد: ۵۴ درصد پست‌هاي مديريتي اين دستگاه‌ها را پست‌هاي مديريت پايه، ۳۴ درصد پست مديريتي عملياتي، ۱۲ درصد مديران مياني و ۱۸ درصد مديران ارشد هستند.

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي گفت: ۹۷ درصد انتصابات در اين دستگاه‌ها از درون بدنه و از ظرفيت كارشناسي آنها استفاده شده‌  و بيشترين سنوات مديران اين دستگاه‌ها بين ۲۰ تا ۳۰ سال  قرار دارد.

يادگاري خاطرنشان كرد: زنان ۲۲ درصد پست‌هاي مديريتي در اين دستگاه‌ها را برعهده دارند كه تعداد اين مديران نسبت به سال گذشته كه ۱۸ درصد بود، روند افزايشي داشته است.

وي ادامه داد: ۹۵ درصد مديران زن دستگاه‌ها اجراي استان مركزي داراي تحصيلات كارشناسي به بالا بوده و بيشتر آنان در سنوات خدمتي ۱۰ تا ۲۰ سال قرار دارند.

استاندار مركزي نيز در اين جلسه بيان نمود: انتصاب مديران از درون دستگاه‌ها نشان از پرورش و تربيت نيروها براي مشاغل تخصصي است و اين مهم انجام مناسب فعاليت‌ها و خدمت‌رساني دقيق به مردم را به همراه دارد.

وي از افزايش بهره‌گيري از بانوان در پست‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي استان مركزي در سال‌هاي اخير خبر داد و اظهار داشت: با ادامه اين روند تا سال يك هزار و ۴۰۰ ، برنامه راهبري كشور مبني بر واگذاري ۳۰ درصد پست‌هاي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي به بانوان، در اين استان محقق مي‌شود.

استاندار مركزي خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاي موجود سطح تحصيلات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي استان به خصوص در رده كارشناسي در سال‌هاي اخير روند افزايشي داشته است.

آقازاده از جوان شدن بدنه پرسنلي دستگاه‌هاي اداري استان مركزي خبرداد و افزود: اكنون كارمندان با سابقه كاري ۱۰ تا ۲۰ سال در دستگاه‌هاي اجرايي استان افزايش يافته كه اين مهم نشان از جوان شدن كاركنان اين دستگاه‌ها است.

استاندار مركزي در خصوص بكارگيري نيروهاي كارمعين در پست‌هاي مديريتي گفت: اكنون زمينه بكارگيري اين نيروها در پست‌هاي مديريتي فراهم شده و مديران مي توانند با جانشين پروري از آنها در پست‌هاي مديريتي بهره‌مند شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، حذف كاغذ و عدم مراجعه ارباب و رجوع به دستگاه‌ها را از جمله مهمترين اهداف ايجاد ميزخدمت در دستگاه‌هاي اجرايي استان مركزي دانست و گفت: دستگاه‌هاي اجرايي استان بايد بر اساس ميزان مراجعه كننده در راستاي تحقق اين اهداف تلاش كنند.

 


Powered by Tetis PORTAL