J
I
K
A
B

اخبار و رويدادهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
23 خرداد 1396 9:55:38
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني از گروه بندي دستگاههاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي خبر داد
   رضوان گرامي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در گفتگويي با پايگاه اطلاع رساني سازمان از گروه بندي دستگاههاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي خبر داد

 

   وي عنوان نمود :در اجراي ماده 1 بند ج بخشنامه شهيد رجايي به شماره 1073123 مورخ 1395/12/15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، گروه بندي دستگاه هاي اجرايي استان اعلام شده است.

   ايشان اظهار داشت :در اعلام دستگاه هاي برتر جشنواره شهيد رجايي سال 1396 ، از هر گروه يك دستگاه كه حائز بالاترين امتياز در مجموع امتيازات شاخص هاي عمومي و اختصاصي در گروه مربوط شده باشد، به عنوان دستگاه برتر گروه اعلام مي گردد .


Powered by Tetis PORTAL