J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
1 دي 1397 16:10:26
يادگاري در دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان مطرح نمود:27 درصد پست هاي مديريتي استان بلاتصدي است

رقيه يادگاري عصر امروز در شوراي راهبري توسعه مديريت استان مركزي با اشاره‌ به تعداد نيروهاي اداري و رسمي استان مركزي اظهار داشت: با توجه به بررسي 70 دستگاه استان، در استان مركزي 26 هزار و 558 نفر نيروي استخدامي وجود دارد كه 50 درصد از اين تعداد رسمي، 23 درصد قراردادي و 25 درصد ساير و شركتي است، از اين تعداد 66 درصد آقايان و 34درصد بانوان هستند، از نظر سنوات خدمتي 16 درصد آنها زير  پنج سال و 41 درصد هم 10 سال به پايين هستند

وي افزود: 14 درصد از آقايان سنوات خدمت زير پنج سال دارند اما در خانم‌ها اين عدد 21 درصد است، از نظر تحصيلاتي 61 درصد تعداد افراد استخدامي ليسانس به بالا و تنها 10 درصد زير ديپلم هستند، در بحث وضعيت پست‌هاي سازماني 56 درصد با تصدي و 44 درصد بدون تصدي هستند، دانشگاه صنعتي اراك جوان‌ترين دستگاه در داشتن نيروهاي استخدامي با داشتن 51 درصد نيروي زير پنج سال سنوات خدمتي بوده و حج‌ و زيارت و جهاد كشاورزي با داشتن 32 درصد در 25 سال به بالايي سنوات خدمتي پيرترين دستگاه‌ها هستند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي تصريح كرد: در بحث وضعيت مديران استان، با توجه به بررسي 100 دستگاه استان،  از مجموع 4 هزار و 298 پست مديريتي استان، 73 درصد با تصدي و با رقم 3 هزار و 112 مدير و 27 درصد با رقم يك هزار و 176 مدير بدون تصدي است، ميزان مديران پايه 53.42 درصد، مديران مياني 10.11 درصد، مديران ارشد 0.19 درصد و ميزان مديران عملياتي 36.43 درصد است، لازم به ذكر است كه مديران حوزه آموزش‌ و پرورش در اين آمار ارائه نشده است.

يادگاري بيان كرد: 98 درصد مديران از خود سازمان انتخاب‌شده و تنها 2 درصد از مديران از خارج از سازمان درحال ارائه خدمت انتخاب شده است، 92 درصد از مديران داراي تحصيلات كارشناسي و بالاي كارشناسي هستند، 18 درصد از مديران زن و 82 درصد آنها مرد هستند، بيشترين سنوات خدمتي مديران مرد در 21 تا 30 سال با 41 درصد و در خانم‌ها در 11 تا 20 سال با 47 درصد است، اما از نظر سني بيشترين فراواني مردان در رده سني 46 تا 50 سال با 33 درصد و در خانم‌ها در رده سني 41 تا 45 سال و با 28 درصد است.

وي عنوان كرد: كانون پرورش فكري با رقم 67 درصد داراي بيشترين آمار مدير خانم است و به ترتيب بهزيستي 64 درصد، علوم پزشكي ساوه 60 درصد، انتقال خون 56 درصد داراي مدير خانم هستند و كمترين آمار مدير زن در شهرداري‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد، بيشترين افزايش مديران زن در سال 97 در مقايسه با سال 96 در دستگاه‌هايي مثل راهداري، امور اقتصاد و دارايي، آب‌ و فاضلاب، شهرداري اراك و غيره بوده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي ضمن ارائه گزارش از كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي گفت: كميته بايد فعال‌تر بحث دولت الكترونيك را رصد كند، همه دستگاه‌ها موظف به‌ متصل شدن به شبكه دولت الكترونيك هستند، در استان بيش از 700 دهياري وجود دارد كه تنها 30 مورد از آنها به اين شبكه متصل هستند، بر همين اساس تمام دستگاه‌ها و دهياري‌ها بايد در اين زمينه ورود كنند.

يادگاري با اشاره به ارائه گزارش استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي در دستگاه‌هاي اجرايي استان تصريح كرد: با توجه به ابلاغيه هفتم آذرماه سال 96 مبني بر تشكيل ميز خدمت حضوري ظرف مدت 6 ماه در دستگاه و تشكيل ميز خدمت الكترونيكي ظرف مدت يك سال در دستگاه‌هاي اجرايي، دستگاه‌ها به شكل‌هاي مختلف اين ميز را تشكيل داده‌اند.

وي ادامه داد: قرار بود بعد از تشكيل ميز خدمت، دستگاه‌ها خوداظهاري داشته باشند، اين ابلاغيه براي 70 دستگاه ارسال شده است، ابتدا تنها 29 دستگاه ميز خدمت خود را تشكيل داده و 34 دستگاه خوداظهاري نكردند و در  هفت دستگاه هم لزوم تشكيل وجود نداشت، بعد تعداد 29 دستگاه به 43 دستگاه افزايش يافت و تعداد دستگاه‌هاي فاقد مقدمات ايجاد ميز خدمت به هشت رسيد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي اضافه كرد: كارگروه مديريت توسعه در دستگاه‌ها، راهبري تحول اداري و كيفيت ارائه خدمات در ادارات را برعهده دارد ، به‌رغم اهميت كارگروه برخي از دستگاه‌ها جلسات را برگزار نمي‌كنند

سعيد فرخي نيز  با اشاره به ارائه گزارش از ميزان افراد استخدامي استان مركزي اظهار داشت: با توجه به داده‌هاي موجود لازم است تحليل ويژه‌اي در اين زمينه انجام شود، درست است كه بحث ورود خانم‌ها و شروع به كار كردن آنها در ادارات اتفاق خوبي است اما احتياج به تحليل دارد.

وي افزود: در برخي از ادارات سنوات خدمت زير پنج سال تنها هفت درصد و در برخي ديگر از ادارات سنوات خدمت بالاي 25 سال  بيش از 25 درصد است، اين روند براي تعطيل كردن يك اداره بسيار روند خوبي است، باتوجه به اهميت موضوع، اين موارد همه نياز به تحليل دارند، بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي برنامه مشخصي براي مديريت نيروي انساني ندارند.

سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي تصريح كرد: روند استخدام به وزارتخانه‌ها محول شده است، اما متاسفانه دستگاه‌ها برنامه مشخصي ندارند، گرفتن مجوز استخدام به اين روش هم بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، گاهي اوقات حجم بزرگ‌ دولت مورد نكوهش قرار مي‌گيرد، اما واقعيت اين است كه اگر قرار است وظايف دولت گسترده‌تر شود و وظايف بيشتري به آن محول شود بايد نيروي انساني آن هم زياد باشد، اين مورد هم بايد مورد تحليل قرار گيرد.

فرخي بيان كرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان دستگاه‌ها را ملزم كند تا برنامه مديريت منابع انساني خود را تهيه و ارائه دهند كه پيش‌بيني آنها از آينده چيست و چه اقداماتي را شروع مي‌كنند.

وي با اشاره به كميته دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري گفت: عمق كاري كميته بسيار بيشتر از كاري است كه انجام مي‌دهد، وقتي كه پيشنهادات و انتقادات محدود به چند موضوع كوچك مي‌شود، مهم‌ترين مشكل يكپارچه‌سازي بوده كه اتفاق نيفتاده، در حوزه دولت الكترونيك اتفاقات بسيار خوبي رخ داده و قطعا مي‌توان به سمتي حركت كرد كه استعلامات و پاسخ استعلامات كه بزرگترين ناراحتي و دلخوري مردم از دولت است، درست شده و تسهيل پيدا كند.

سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي ادامه داد: همچنان در قرن بيست‌ و يكم يك برگه دست مردم داده مي‌شود و او مجبور به امضا گرفتن از ادارات و مديران مختلف است، در بحث ميز‌ خدمت اگر توفيقي نداشته باشيم بايد به دستورالعمل بازگرديم، دستورالعمل يك داده براي همه دستگاه‌ها بدون درنظر گرفتن شرايط هر دستگاه است.

فرخي عنوان كرد: ميز خدمت درراستاي افزايش و تسهيل در ارائه خدمت به مردم و جلوگيري از فساد است، وقتي ارباب رجوعي به دستگاهي مراجعه و آن را مجبور به بازگشت مي‌كنند، مطئمنا ناراضي‌تر باز‌مي‌گردد، دستگاه‌ها بسيار متفاوت هستند، بنده به شخصه به داشتن ميز خدمت اعتقاد دارم اما به نظر شخصي بنده روش آن يك روش قديمي است كه بايد به آن بيشتر توجه شود، نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه متاسفانه بسياري از اوقات مفهوم ميز خدمت شكل نگرفته است.

وي عنوان كرد: فكر مي‌كنيم كه مفهوم ميز خدمت يعني همه مراودات صرفا به وسيله دو تا سه نفر انجام‌ شود در صورتي كه اين گونه نيست، اگر مفهوم ميز خدمت درست باشد مي‌تواند در جايي مثل شهرداري بيشترين نقش را داشته باشد، موفقيت ميز خدمت دوطرفه است كه يك طرف آن دولت و طرف ديگر آن مردم قرار دارند، تاكنون مردم خيلي اطمينان به اين كه كارهايشان در ميز خدمت انجام مي‌شود، ندارند، بر همين اساس نياز است براي مردم هم اين موضوع تقويت شود.


Powered by Tetis PORTAL