J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
18 مهر 1398 8:17:38
اتمام پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام از اولويت‌هاي اصلي بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور است

دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در پايان يازدهمين جلسه ستاد تهيه و تدوين بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: دراين جلسه ستاد در مورد دو موضوع بسيار مهم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ بايد تصميم‌گيري مي‌شد، نخست اين‌كه ما در ارتباط با چگونگي پرداختن به طرح‌هاي عمراني كه  به عنوان طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ديديم، بحث داشتيم و توافق كرديم كه براي سال ۱۳۹۹ هر آنچه كه ما از محل واگذاري دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي اعم از فروش نفت و ساير اموالي كه سرفصل آنها را دسته‌بندي مي‌كنيم، همه براي طرح‌هاي عمراني اختصاص داده بشود و سياست هايي را كه قبلا اعلام كرده بوديم، مبني بر اين‌كه حتي ريالي از منابع نفتي را در سال ۱۳۹۹ براي اعتبارات جاري و هزينه اي استفاده نكنيم، در اين جلسه به تصويب رسيد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، وي افزود: در سال آينده همه اين منابع و  آنچه كه از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌آيد،  به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص پيدا مي‌كند و اين از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
وي در ادامه گفت: موضوع دوم اين بود كه ما اين منابعي را كه از محل مذكور به دست مي‌آوريم، به چه ترتيب براي طرح‌هاي عمراني استفاده كنيم. رقمي در حدود ۸۶ هزار پروژه عمراني ناتمام  در كشور وجود دارد و منابع ما براي اين كار محدود است و اولويت بندي ما اين بود كه بتوانيم همه طرح‌هايي را كه در سال ۱۳۹۹ قابليت اتمام دارد، از اين محل، در اولويت اول داشته باشيم و تمام طرح‌هايي را كه مقام مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور در سفرهاي استاني آنها را جزء برنامه‌هاي سفر تعيين كردند، به همه آنها مبالغي را كه در سال ۱۳۹۹ تعيين شد، پرداخت آنها را انجام دهيم.
وي همچنين گفت: طرح‌ها و پروژه‌هايي را كه در استان‌هايي هستند كه از نظر توسعه بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرند و البته از اين اولويت‌ها خارج هستند و ما طرح‌هاي عمراني استان‌هاي كمتر برخوردار را بايد بتوانيم در ارتباط با اين موارد از اولويت برخوردار كنيم.
وي افزود: منابع ما براي طرح‌هاي عمراني مشخص شد، كه از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است و از طرف ديگر، اولويت بندي‌هاي ما در اين جلسه به تأييد و تصويب رسيد و مبالغ آن در حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني ما است كه در سال آينده براي طرح‌هاي عمراني استفاده مي‌كنيم و همانند امسال بايد ۵۰ درصد براي طرح‌هاي عمراني پرداخت مي‌كرديم كه در عمل به ۶۷ درصد رسيد. 
وي تصريح كرد كه در هيچ سالي در دو دولت قبلي، در سال‌هاي گذشته در نيمه اول سال حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني پرداخت نشده بود كه در سال جاري اين اتفاق افتاد. 
وي در مورد رقم نرخ بيكاري كشور گفت: تابستان سال جاري نرخ بيكاري  تقليل پيدا كرده و به  ۵/۱۰ درصد رسيده و حدود ۸۴۰ هزار فرصت شغلي هم ايجاد شد كه  يك بخش آن معطوف به اين بود كه كارگاه‌هاي عمراني ما در كشور تعطيل نشد و فعال بود و  ما آثارآن را در گزارش مركز آمار ايران مي‌توانيم ملاحظه بكنيم. 
وي در ادامه گفت: خوشبختانه در اين ارتباط، علاوه بر بحث مرتبط با منابع و مصارفي كه درمورد طرح‌هاي عمراني تعريف كرديم ، بخش ديگر منابع ما بود و براي سال آينده بايد بتوانيم اين عدد را كه از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و نفت نمي‌خواهيم در هزينه‌هاي جاري وامور جاري استفاده كنيم، چه چيزي بايد جايگزين شود؟  محل اين هم تعيين كرديم كه يك بخش، آنچه كه ما مي توانيم از مجموعه يارانه داريم، اين را به نوعي آشكارسازي بكنيم و از اين محل يك بخش آن را به يقين به خود مردم برمي‌گردانيم  و يك بخش آن را  هم مي‌توانيم به شكل ديگري هم هنوز تصميم‌گيري‌هاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متمركز نشده ، تا بتوانيم در بودجه براي جايگزيني نفت استفاده بكنيم.
 وي در مورد ديگر تصميم‌هاي اتخاذ شده در يازدهمين جلسه ستاد بودجه گفت:  با عنايت به اين‌كه براي واحدهاي توليدي تصميم‌گيري شد كه در صدي از تعرفه‌ها را براي بنگاه‌هاي توليدي تقليل دهيم، ما در كنار آن براي ساير درآمدها هم  منابع يا در واقع پايه‌هاي جديدي تعريف كنيم كه بتوانيم از آنجا كه آن كاهش منابع نفتي را كه نمي‌خواهيم  در هزينه‌هاي جاري استفاده كنيم، براي هزينه‌هاي ضروري مورد استفاده قرار دهيم و اين تصميم هم در جلسه اتخاذ شد.
 دكتر نوبخت رييس سازمان برنامه و  بودجه كشور در ادامه اين گفت‌و‌گو  در مورد ميزان افزايش حقوق و دستمزد گفت: در اين مورد  كه سال آينده افزايش حقوق و دستمزد به چه درصدي باشد، آن هم از مصوبات جلسه امروز بود و براي پاداش بازنشستگي كاركنان نيز ما پيشنهادهاي مختلفي داشتند. نكته اين است كه سال آينده حداقل ۱۲ هزار ميليارد تومان فقط براي پرداخت پاداش بازنشستگي همكاران از واحدها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد بتوانيم پرداخت كنيم.
 وي افزود: در اين جلسه مقرر شد كه ما به طور متوسط  ۱۵درصد افزايش حقوق را براي سال آينده درنظر بگيريم كه اين رقم براي كساني كه حقوق كمتري مي‌گيرند به خصوص حقوق‌هاي پايين، درصدي حتي بيشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد و موكول به يك محاسبه بعدي است كه ما در ارتباط با اين موضوع هم در آينده  اطلاع‌رساني خواهيم كرد.  البته اين مواردي را كه اعلام كردم، پيشنهاد ما در ستاد بودجه است و اين بايد در دولت هم مورد تصويب قرار گيرد تا در لايحه بگنجد و بعد از آن، مجلس محترم  هم اظهارنظر بكند.
دكتر نوبخت در ادامه اين گفت‌و‌گوي خبري تأكيد كرد كه آنچه در ستاد بودجه پيشنهاد شده، كار كارشناسي بود و همه اعداد و ارقام بايد با واقعيت‌ها و روند اصلاح ساختار بودجه تعريف  و تطبيق داده شوند.
وي افزود: بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در دو بخش تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود. بخش اول بودجه شركت‌ها و بانك‌ها است كه در تاريخ پانزدهم آبان ماه تقديم مي‌كنيم و بخش ديگر بودجه ساير دستگاه‌هاي مرتبط با بودجه عمومي است كه به اميد خداوند در پانزدهم آذر ماه تقديم خواهد شد.


Powered by Tetis PORTAL