میز خدمت الكترونیكی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

خدمات ارائه شده به شهروندان (G2C) و كسب كار (G2B)

مراحل گردش کار تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران حقوقی

۱- مراجعه به آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تطابق شرایط مندرج با مشخصات شرکت متقاضی

۲- ایجاد ایمیل با پسوند ir توسط متقاضی و مراجعه به سامانه sajat.mporg.ir و ثبت نام اولیه

۳- دریافت کد کاربری و گذر واژه

۴- بارگذاری و ارسال تصویرمدارک لازم شرکت(اظهارنامه،اساسنامه،آگهی های روزنامه رسمی،صورتجلسات مجمع و ...)و هیئت مدیره و پرسنل شرکت(مدارک شناسائی،تحصیلی،سوابق کاری و...) در سامانه برای بررسی

۵- بررسی تشخیص صلاحیت کارشناسی و مدیریتی پرونده الکترونیکی متقاضی در مراحل چهارگانه در سازمان به ترتیب تاییدیه

۶- اعلام کتبی سازمان مرکزی در خصوص درج تائید صلاحیت درخواستها در سامانه ساجار

۷- صدور گواهینامه فیزیکی تشخیص صلاحیت پیمانکاری در استان

۸- مراجعه یکی از اعضاء محترم هیئت مدیره(دارای حق امضاء) به سازمان و ارائه فرمهای 100 تا 500 و فرم تعهد نامه و دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت

مراحل گردش کار تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی

۱- مراجعه به انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی(پیمانکاران) و تشکیل پرونده فیزیکی(مدارک شناسایی، تحصیلی و سابقه کاری) اولیه

۲- ارسال پرونده فیزیکی به سازمان استان جهت بررسی

۳-بررسی کارشناسی پرونده ارسال شده و تطابق آن با مفاد آئین نامه مربوطه

۴- صدور گواهینامه فیزیکی تشخیص صلاحیت پیمانکاری در استان

۵- مراجعه متقاضی و دریافت گواهینامه فیزیکی تشخیص صلاحیت

اطلاع از هزینه ها

قابلیت پرداخت الكترونیك در داخل سامانه ارائه خدمت وجود دارد.

شکایت و پیگری

نظر سنجی

وبگاه ارائه خدمت

سامانه ساجات

سامانه ساجار

وبگاه درخواست خدمت

سامانه ساجات

سامانه ساجار

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

معاون: محمد میرعشقی

رییس گروه: مهدی امیری

کارشناس: حجت اله ایرانشاهی

کارشناس: مینا مشایخی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه سوم

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز با وارد کردن کد کاربری و گذرواژه شرکت در سامانه ساجات می توانید فرم های 100 تا 600 را دریافت نمایید.

مدت زمان انجام خدمت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهینامه صادر می گردد

شرح مختصر خدمت

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی اعم از مشاوران، پیمانكاران مشمول نظام فنی و اجرایی و شركت های انفورماتیك و شركت های طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی)، صدور گواهینامه های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی رتبه بندی، استعلام، كنترل ظرفیت.

۱- درخواست موسسه

۲- بررسی مدارك و مستندات

۳- بازدید از موسسه

۴- استعلام از حراست

۵- ارسال مدارك به برنامه و بودجه

۶- صدور مجوز

تایید صلاحیت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه های اجرایی به چه صورت می باشد؟

متقاضیان تدریس دوره های آموزشی مربوط به كاركنان دستگاه های اجرایی می توانند تقاضای خود را به همراه سوابق آموزشی و مدارك و مستندات اعلام شده از طریق سامانه ارسال نمایند. تقاضای مذكور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شورای آموزشی و همچنین اخذ كد مدرسی از سامانه مركز آموزش مدیریت دولتی قابل اجرا خواهد بود

كدامیك از موسسات آموزشی مجاز به برگزاری دوره آموزشی برای كاركنان دستگاه های اجرایی می باشند؟

فهرست موسسات آموزشی مجاز در وب سایت سازمان در بخش مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری قسمت اطلاعیه ها بارگزاری شده است

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

توسط سامانه های داخلی سازمان

مراجعه حضوری یا درخواست کتبی از سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

مجری: خانم فریبا نظام آبادی

مجری: خانم شیرین السادات میر هاشمی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

تصوير اساسنامه و اسناد قانوني- تصوير مجوز هاي آموزشي در حيطه مورد تقاضا – تصوير آخرين مدرك تحصيلي و سوابق مديريتي مديرعامل –تصوير آخرين مدرك تحصيلي اعضاي هيئت مديره - تصوير قرارداد هاي آموزشي مركز – تصوير مدارك تحصيلي مدرسان و كادر غير آموزشي – مستندات مربوط به جا و مكان – تصوير طرح طبقه بندي و نمودار سازماني – تصوير مستندات مربوط به سيستم بايگاني – فهرست كتب و وسايل آموزشي- قرارداد كار مؤسسه با كاركنان و ليست پرداخت بيمه و كسورات قانوني - تست عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم محكوميت كيفري مؤثر (به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي)

مدت زمان انجام خدمت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهینامه صادر می گردد

شرح مختصر خدمت

تایید صلاحیت موسسات خصوصی و اخذ مجوز لازم در این زمینه و نظارت بر كلیه فعالیتهایشان

خدمات ارائه شده به دولت (G2G)

۱- بررسی و تصویب نظامنامه سند برنامه توسعه استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

۲- تهیه اسناد بخشی و فرابخشی و شهرستانی در کمیته های ذیل کارگروه ها

۳- بررسی نتایج توسط ستاد تلفیق و تهیه سند توسعه استان

۴- جمع بندی بخشی و فرابخشی و شهرستانی توسط ستاد تلفیق و تهیه سند توسعه استان

۵- بررسی نتایج توسط ستاد راهبری برنامه

۶- تصویب اسناد بخشی و فرابخشی و شهرستانی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

۷- تهیه سند توسعه استان و شهرستان ها

۸-بررسی نتایج در ستاد راهبری برنامه

۹- تصویب سند توسعه استان و شهرستان¬ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

۱۰- تهیه برنامه عملیاتی

قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه منطقه ای و قوانین برنامه آمایش

دستگاه های اجرایی در این سامانه چه وظایفی دارند؟

ورود اطلاعات محتوایی، توصیفی، چند رسانه ای، جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای به سامانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وظایف دستگاه های اجرایی می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

مجری: خانم زهرا صالحی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

سالنامه های آماری، گزارشات ماهانه و سالیانه دستگاه های اجرایی، برنامه های بالا دستی توسعه (برنامه های پنج ساله)، برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه منطقه ای و كشوری

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

تهیه برنامه های بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت در جهت شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و نقاط قوت و ضعف و آینده نگری در مورد چگونگی انجام امور توسعه ای استان

پس از دریافت گزارش عملكرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان از خزانه وهمچنین ابلاغ سهم تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصیص اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای به دستگاهها ابلاغ می شود

قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه ۵ ساله ،قانون بودجه سالانه وسایر قوانین ومقررات دستور العملهای توزیع ومبادله موافقتامه ها

در سامانه نظارت بر چه مواردی نظارت می شود؟

فرآیندهای توزیع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه، كنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

آقای غلامرضا بیاتی

آقای مجتبی دولت آبادی

آقای احمد توسلی

خانم حدیث سلیمانی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

۱- ابلاغ بودجه تملك داراییها

۲- دستورالعمل های توزیع ومبادله موافقتنامه

۳- فهرست پروژههای مصوب

۴- پیش نویس موافقتنامه های عمرانی

۵- دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه مامه استان

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار

شرح مختصر خدمت

جهت نظارت برنحوه توزیع اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای وهمچنین مبادله موافقتنامه ها و وتخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی كه از اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای استان استفاده می نمایند

پس از دریافت گزارش عملكرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنین ابلاغ سهم تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصیص اعتبارات هزینه ای به دستگاهها ابلاغ می شود

قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه ۵ ساله ،قانون بودجه سالانه وسایر قوانین ومقررات دستور العملهای توزیع ومبادله موافقتامه ها

در سامانه نظارت بر چه مواردی نظارت می شود؟

فرآیندهای توزیع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه، كنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

آقای غلامرضا بیاتی

آقای مجتبی دولت آبادی

آقای احمد توسلی

خانم حدیث سلیمانی

خانم شیرین رسولی نیا

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

۱- ابلاغ اعتبارات و تخصیص اعتبارات هزینه ای

۲- دستورالعمل های توزیع ومبادله موافقتنامه

۳- پیش نویس موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

۴- دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه مامه استان

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار

شرح مختصر خدمت

توزیع اعتبارات هزینه ای وهمچنین مبادله موافقتنامه ها و وتخصیص اعتبارات دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی كه از اعتبارات هزینه ای استان استفاده می نمایند

۱- طراحي اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان و تهيه و جمع آوري اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي در قالب فرم هاي طراحي شده

۲- ارسال درخواست پروژه ها در سامانه ورود اطلاعات نیپای

۳- تدوین و ارسال نیپای پروژه ها از طرف دستگاه های اجرایی و...

۴- ثبت نهایی پروژه ها

۵- ورود عملكرد 3ماهه پروژه ها در سامانه

۶- درج گزارش پروژه ها از طرف دستگاه های اجرایی و...

۷- ثبت نهایی عملكرد پروژه ها

۸- گزارش گیری

۹- ارائه گزارش عملكردها و پایش برنامه

۱۰- ابلاغ به دستگاه ها

مبنای انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی بر چه اساسی است؟

براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

خانم زینت السادات الحسینی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

سایت نیپا

مدارك و فرم های مورد نیاز در سایت نیپا موجود می باشد

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار

شرح مختصر خدمت

تهیه و تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی استان و پایش ارزیابی آن به صورت برخط

۱- تهیه چارچوب كار و راهبری سامانه ساترا

۲- تعیین دستگاه ها ی مرتبط با سامانه

۳- تعیین كاربران ، تدوین اطلاعات خواسته شده و لایه های مورد نظر

۴- بارگذاری اسناد و لایه ها برروی سامانه ساترا

۵- ارسال اطلاعات تجمیع شده دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور

تصویب نامه هیئت وزیران، اصل صدو سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی و كلیه مكاتبات ارسالی از سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاه های اجرایی در این سامانه چه وظایفی دارند؟

ورود اطلاعات محتوایی، توصیفی، چند رسانه ای، جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای به سامانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وظایف دستگاه های اجرایی می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

مكاتبات صورت گرفته و ارسالی از سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكی شیپ فایل های استان،

مدت زمان انجام خدمت

سه ماه یک بار (فصلی)

شرح مختصر خدمت

ارایه تمامی اسناد و فایل های توسعه استان (داده توصیفی و مکانی) به صورت برخط و گزارش گیری از دستگاه های استانی و نظارت بر میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی آنها

۱- ابلاغ طرح آماری

۲- سازماندهی و اجرا

۳- آموزش رده های اجرایی

۴- عملیات میدانی

۵- بازبینی و بررسی فرم ها

۶- پردازش و استخراج داده ها

۷- ادیت موضوعی

۸- ارسال فایل به مركز آمار ایران

چگونه می توان به نتایج سرشماری ها دسترسی پیدا كرد؟

با مراجعه به وب سایت سازمان به نشانی markazi.mporg.ir قسمت نشریات

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

ابلاغ اجرای طرح آماری یا سرشماری از طرف مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

برحسب نوع سرشماری متغییر می باشد

شرح مختصر خدمت

اجرای سرشماری و یا طرح های آمارگیری نمونه ای با رعایت استانداردهای آماری مركز آمار پس از ابلاغ به استان

۱- ابلاغ استانداردهای بهنگام سازی نقشه های آماری شهری و روستایی

۲- بررسی میدانی نقشه های آماری شهری و روستایی

۳- اعمال تغییرات و اصلاحات نقشه از طریق نرم افزارهای مرتبط

۴- ارسال فایل به مركز آمار ایران

نقشه بلوكه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوكه را چگونه می توان تهیه نمود؟

آخرین نقشه بلوكه شهری و آبادیهای دارای نقشه بلوكه براساس نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختیار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد كه برای نیاز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تایید سازمان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

درخواست رسمی مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

در طول سال انجام می گیرد

شرح مختصر خدمت

بر اساس استانداردهای اعلام شده از مركز آمار ایران سالانه بخشی از نقشه های آماری شهری و روستایی استان به صورت میدانی بررسی و بهنگام می گردد و اصلاحات لازم برروی نقشه ها اعمال می گردد

۱- ابلاغ الگوی جداول حساب های منطقه ای از مركز آمار ایران

۲- تعیین دستگاه های متولی تولید اقلام مورد نیاز حساب های منطقه ای و مكاتبه با آنها

۳- برگزاری جلسات توجیهی آموزشی كارشناسان مرتبط دستگاه های اجرایی

۴- ورود اطلاعات مورد نیاز در سامانه

۵- بررسی صحت اطلاعات در سامانه

۶- تایید اطلاعات و ارسال از طریق سامانه

تهیه آمار حساب های منطقه ای چه اهمیتی دارد؟

حساب های منطقه ای نقش شایان توجهی در برنامه ریزی دارد به طوری كه تحقق اهداف برنامه ریزی استانی بدون استفاده از یافته های حساب های منطقه ای امكان پذیر نمی باشد

چگونه می توان به نتایج حساب های منطقه ای دسترسی پیدا كرد؟

با مراجعه به درگاه ملی آمار به آدرس www.amar.org.ir از قسمت " داده ها و اطلاعات آماری / حساب های ملی / حساب های منطقه ای" امكان دسترسی به نتایج حساب های منطقه ای مهیا می باشد

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

وبگاه ارائه خدمت

سامانه حساب های ملی

وبگاه ارائه خدمت

سامانه حساب های ملی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

آقای محمد حسین مومنی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

درخواست رسمی مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

پس از تعیین نیازهای آماری حساب های اقتصادی استان ، اقلام آماری مورد نیاز شناسایی و دستگاه اجرایی متولی تولید آن تعیین میگردد. و با انجام هماهنگی و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نیاز به صورت الكترونیكی اخذ می گردد

۱- ابلاغ الگوی نشریات آماری

۲- تعیین دستگاه های متولی تولید اقلام آماری و مكاتبه با آنها

۳- برگزاری جلسات توجیهی آموزشی كارشناسان آمار دستگاه های اجرایی

۴- ورود اطلاعات مورد نیاز سامانه

۵- بررسی صحت اطلاعات در سامانه

۶- تایید اطلاعات در سامانه

۷- انتشار نشریه

چگونه میتوان به اطلاعات سالنامه آماری دسترسی پیدا كرد؟

با مراجعه به وب سایت اطلاع رسانی استان به نشانی markazi.mporg.ir قسمت نشریات می توان نسخه الكترونیكی سالنامه اماری استان را دریافت نمود

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

وبگاه ارائه خدمت

سالنامه آماری كشور

وبگاه ارائه خدمت

سالنامه آماری كشور

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

آقای شاهرخ معصومی

خانم الهام اکبری

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ طبقه دوم معاونت آمار

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

درخواست رسمی مركز آمار ایران

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

پس از تعیین نیازهای آماری مرتبط و مشخص نمودن اقلام آماری نشریاتی مانند سالنامه آماری و سایر نشریات آماری، اقلام آماری مورد نیاز شناسایی و دستگاه اجرایی متولی تولید آن تعیین میگردد. و با انجام هماهنگی و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نیاز به صورت الكترونیكی و یا غیرالكترونیكی اخذ می گردد

۱- ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد توسط سازمان اداری واستخدامی کشور به استان

۲- بررسی و تایید برش استانی شاخص های اختصاصی استان وتهیه فایل اکسل آنها و درج کردن آنها در سامانه مدیریت عملکرد

۳- ارسال برش استانی تفاهم نامه های شاخص های عمومی به استان

۴- ثبت اطلاعات خودارزیابی در سامانه مدیریت عملکرد دستگاه

۵- بررسی عملکرد واحد های استانی توسط ستاد مربوطه

۶- انتقال اطلاعات از سامانه مدیریت عملکرد دستگاه به سامانه مدیریت عملکرد دولت توسط سازمان اداری و استخدامی

۷- بررسی وارزیابی اولیه توسط کارشناسان ارزیاب

۸- اعلام مشاهده امتیازات اولیه و در صورت نیاز ثبت اعتراض و ارایه نام کاربری

۹- مشاهده امتیازات اولیه وثبت اعتراضات توسط دستگاههای اجرایی

۱۰- بررسی مستندات تکمیلی دستگاههای اجرایی و ثبت امتیازات نهایی

۱۱- گزارش گیری از امتیازات و ارسال به سازمان اداری واستخدامی کشور و تایید امتیازات توسط شورای راهبری وتوسعه مدیریت استان

۱۲- برگزاری جشنواره شهید رجایی وتقدیر از دستگاههای برتر و ارسال کارنامه دستگاهها

۱۳- انتشار نتایج ارزیابی عملکرد

قوانین برنامه پنجساله توسعه

مصوبات هیت وزیران در خصوص برنامه جامع اصلاحات نظام اداری

مصوبات شورای عالی اداری در خصوص نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخشنامه هاو آئین نامه های سازمان اداری و استخدامی كشور

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

خانم رضوان گرامی

خانم مریم کرمی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

اقدامات انجام شده دستگاههای اجرایی استان بر اساس عملكرد دستگاه های اجرایی در شاخصهای عمومی و اختصاصی

مدت زمان انجام خدمت

سالیانه

شرح مختصر خدمت

ارزیابی عملكرد سالیانه دستگاههای اجرایی استان بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی

۱- بررسی درخواست دستگاه ها

۲- بررسی تشكیلات و پست های بلاتصدی

۳- صدور مجوز و سهمیه استخدام

۴- تهیه آگهی استخدام

۵- درج آگهی استخدام در نشریات

۶- جذب و بكارگیری نیروی انسانی

قوانین امور اداری واستخدامی

مصوبات هیئت وزیران وبخشنامه ها

به كارگیری افراد در دستگاههای اجرایی چگونه امكان پذیر است؟

به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات كشوری ، به كارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمونهای استخدامی امكانپذیر است

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

خانم رضوان گرامی

خانم مژگان محمودی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

تمام مدارك موردنیاز كه می بایست در سامانه كارمند ایران گذاشته شود : تكمیل فرم شغل و شاغل – تاییدیه گزینش – تامین اعتبار – مدرك تحصیلی

مدت زمان انجام خدمت

در طول سال

شرح مختصر خدمت

نظارت بر فرایند جذب و بكارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان

۱- ثبت نام در بانك اطلاعات و دریافت كد رهگیری

۲- بررسی مدارك و امتیازدهی

۳- كسب حد نصاب

۴- اعلام نتیجه به مدرس و صدور مجوز

تایید صلاحیت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه های اجرایی به چه صورت می باشد؟

۱- متقاضیان تدریس دوره های آموزشی عمومی مربوط به كاركنان دستگاه های اجرایی می توانند تقاضای خود را به همراه سوابق آموزشی و مدارك و مستندات اعلام شده از طریق سامانه ارسال نمایند. تقاضای مذكور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شورای آموزشی و همچنین اخذ كد مدرسی از سامانه مركز آموزش مدیریت دولتی قابل اجرا خواهد بود

۲- تایید شرایط و صلاحیت تخصصی مدرسان مشاغل اختصاصی بر عهده دستگاه اجرایی می باشد

طبق بخشنامه های دوره های آموزشی

شکایت و پیگری

نظر سنجی

توسط سامانه های داخلی سازمان

مراجعه حضوری یا درخواست کتبی از سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

خانم زهرا آخانی

خانم فریبا نظام آبادی

خانم مریم ظفربخش

خانم زینت السادات الحسینی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدت زمان انجام خدمت

در صورت كامل بودن همه مدارك حداكثر ظرف مدت دو هفته گواهینامه صادر می گردد

شرح مختصر خدمت

شناسایی مدرسان احراز صلاحیت شده برای برگزاری دوره ها

۱- ابلاغ برنامه آموزشی به دستگاهها

۲- دریافت و بررسی درخواست سازمانها

۳- انجام مراحل هماهنگی جهت برگزاری دوره

۴- برگزاری دوره های آموزشی طبق برنامه زمانبندی شده

۵- برگزاری آزمونها

۶- صدور گواهینامه

كدامیك از كاركنان دستگاههای اجرایی مشمول آموزش می باشند؟

شركت تمامی كارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و كاركنان) در دوره های آموزشی الزامی است

متغییر برحسب روش برگزاری دوره ها

پرداخت الكترونیكی شهریه

شکایت و پیگری

نظر سنجی

به صورت حضوری

مراجعه حضوری یا درخواست کتبی از سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

خانم فریبا نظام آبادی

خانم مریم ظفربخش

خانم زینت السادات الحسینی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

معرفی نامه - فیش پرداختی - تكمیل فرم ثبت نام- قرارداد آموزشی

مدت زمان انجام خدمت

متغیر بر حسب دوره و روش برگزاری

شرح مختصر خدمت

طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش در چهار سطح كاركنان، كارشناسان، مدیران و مدرسان

1- تهیه چارچوب و مدل اجرای کار توسط گروه برنامه ریزی سازمان بر اساس الگوی ارائه شده از سازمان برنامه و بودجه کشور

2- تعیین دستگاههای مشارکت کننده در گزارش و نامه نگاری و اخذ اطلاعات مورد نیاز

3- پالایش اطلاعات دریافتی و نگارش گزارش، نقشه ها و ...

4- ویراستاری و انتشار کتاب

5- ارسال کتاب به سازمان برنامه و بودجه کشور و استانهای دیگر، دستگاههای اجرایی و ...

6- ارائه اطلاعات به پژوهشگران، مسئولین و محققین در راستای پروتکل های ابلاغی

شرح وظایف سازمانی

آیا کتاب گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر سال تهیه می گردد؟

در این کتاب مستندترین اطلاعات وشاخصها در خصوص شرایط موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انضمام آخرین نقشه ها، تصاویر و.... در هشت فصل مجزا شامل موقعیت جغرافیایی و ترکیب جمعیتی ، تحلیل ساختار عملکرد اقتصادی، حوزه های فرابخشی ، امور تولیدی، امور فرهنگی ، اجتماعی و امور زیربنایی به صورت سالیانه تهیه می گردد.

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

خانم منصوره داوودی جم

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره ۲ مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

آمار و اطلاعات دریافت شده از دستگاه های اجرایی

مدت زمان انجام خدمت

تهیه کتاب شش ماه و بلافاصله پس از درخواست در اختیار محقق قرار می گیرد

شرح مختصر خدمت

اطلاعات وشاخصها در خصوص شرایط موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انضمام آخرین نقشه ها، تصاویر و....

1-ارائه درخواست دستگاههای اجرایی به همراه مستندات

2-بررسی درخواست ارائه شده در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

3-تطبیق درخواست ارائه شده با قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوطه

4- بازدید از محل مورد درخواست دستگاه اجرایی

5- تهیه گزارش درخواست های واصله از دستگاه های اجرایی جهت طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

6- ارسال درخواست ها به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت طرح موضوع

7- ارسال مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه توسط دبیرخانه شورا مبنی بر تصویب یا عدم تصویب درخواست به دستگاه اجرایی مرتبط

تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 102353 تاریخ 97/3/5

بخشنامه 247918 مورخ 97/5/18 سازمان اداری استخدامی کشور

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 معاونت توسعه و سرمایه انسانی

روش ارائه خدمت

الكترونیكی - تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

مستندات مرتبط با درخواست ارسال شده

مدت زمان انجام خدمت

متوسط یک ماه

شرح مختصر خدمت

اجرای ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمان های اداری، تخصیص فضاهای مناسب اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی و تسریع در اجرای پیوست مصوبه شورای عالی اداری به شماره 7539/206 مورخ1/4/90 و ضوابط طراحی ساختمان های اداری

۱- شناسایی و تهیه فهرست پروژه های قابل واگذاری توسط کمیته منتخب ( مجری کارشناس بخشی حسب مورد یکی از کارشناسان بودجه)

۲- اعلام فهرست پروژه های دارای قابلیت واگذاری به دستگاه اجرایی (مجری کارشناس بخشی حسب مورد یکی از کارشناسان بودجه) تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی توسط دستگاه اجرایی مربوطه ( مجری دستگاه اجرایی مربوطه)

۳- بررسی کارشناسی گزارش توجیه فنی و اقتصادی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی در کارگروه واگذاری دستگاه اجرایی ( مجری کارگروه واگذاری دستگاه اجرایی)

۴- اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری پروژه (مجری کارگروه واگذاری دستگاه اجرایی)

۵- درج اطلاعات اولیه پروژه های تصویب شده در روزنامه های رسمی و محلی و سایت های اطلاع رسانی دستگاه های مربوطه (مجری دستگاه اجرایی واگذار کننده پروژه)

۶- حذف پروژه های واگذار شده به بخش غیر دولتی از سیستم دریافت بودجه دولتی ( مجری معاون بودجه آقای بیاتی ۳۳۱۳۰۱۲۷)

۷- انعکاس و طرح موضوع به مراجع ذیصلاح مانند ریاست سازمان برنامه و بودجه استان و کشور ، شورای برنامه ریزی استان (مجری معاون بودجه آقای بیاتی ۳۳۱۳۰۱۲۷)

۸- تهیه گزارش و مستند سازی از واگذاری پروژه ها و رصد آنها در طی سالهای واگذاری ( مجری کارشناس بخشی مربوطه )

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

شناسایی پروژه و بررسی قابلیت واگذاری در قالب گزارش فنی و اقتصادی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی پروژه

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

هر ساله طبق مفاد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) پروژه های دولتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند شناسایی و جهت واگذاری به بخش خصوصی معرفی می گردد.

۱-تهیه فهرست پروژه های قابل بازدید توسط کمیته منتخب نظارت ( مجری گروه تلفیق ۳۳۴۴۲۱۵۶)

۲-تکمیل فرمهای ارسال شده به دستگاه توسط کارشناس مطلع ( مجری کمیته منتخب نظارت )

۳-طراحی فرم نظارت شامل هدف اولیه از اجرای پروژه ، مقادیر هدف ، کاربری و.... ( مجری کمیته منتخب نظارت)

۴-نظارت بر پروژه مطابق فرم نظارت ( مجری کمیته منتخب نظارت)

۵-اتخاذ تصمیم در مورد میزان اریب از اهداف اولیه و اتخاذ تدابیر لازم ( مجری کمیته منتخب نظارت)

۶-جمع بندی فرم های نظارت شده و تحلیل آنها ( مجری کمیته منتخب نظارت)

۷-بررسی نتایج توسط معاونت هماهنگی برنامه و بودجه ( مجری معاون بودجه آقای بیاتی ۳۳۱۳۰۱۲۷)

۸-انعکاس و طرح موضوع در مراجع ذیصلاح مانند ریاست سازمان برنامه و بودجه استان و کشور ، شورای برنامه ریزی استان ، کارگروه فنی استان و دستگاههای نظارتی حسب مورد (مجری معاون بودجه آقای بیاتی ۳۳۱۳۰۱۲۷)

۹-تهیه گزارش نظارتی و مستند سازی ( مجری گروه تلفیق ۳۳۴۴۲۱۵۶)

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

شماره تماس كارشناسان

آقای غلامرضا بیاتی

خانم مریم صیدی

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

مدارک لازم برای انجام خدمت فرم 3 مشخصات پروژه و عملکرد مالی دستگاه و قراردادها و مطالعات دستگاه

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

4- مشخصات خدمت شرح خدمت هر ساله طی چند نوبت پروژه های استانی و ملی استان از لحاظ پیشرفت فیزیکی و کیفیت اجرا و تطابق با متن عملیات موافقتنامه بازدید می گردد.

۱ -پیش بینی اهداف کمی در موافقتنامه های هرینه ای و عمرانی (مجری : دستگاه اجرایی وهمکاران بخش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)

۲ - تخصیص و اختصاص اعتبار و جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده (مجری : کمیته تخصیص و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)

۳-اخذ اطلاعات در مقاطع خاص از دستگاه اجرایی به منظور سنجش میزان تحقق اهداف درنظر گرفته شده (مجری : همکاران بخش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)

۴- میزان انطباق اهداف با عملکرد دستگاه های اجرایی (مجری : همکاران بخش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)

۵-انجام اصلاحات مورد نظر در زمینه های مختلف شامل کاهش یا افزایش تخصیص ،اصلاح اهداف و .. (مجری : کمیته تخصیص و همکاران بخش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

فرم 2 و 3 هزینه ای ، اهداف کمی برنامه ششم ، اهداف موافقت نامه های عمرانی ، برنامه ششم توسعه ، سند آمایش ، برنامه توسعه شهرستان

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

سنجش عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی استانی در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه عملکرد های اهداف کمی هزینه ای و تحقیق اهداف کمی برنامه ها و پروژه های عمرانی

۱ - اعلام دستورالعمل بند زتبصره 9 قانون بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاهها جهت اخذ عناوین

۲ - تشکیل جلسه با دستگاههای اجرایی برای بررسی عناوین پژوهشی

۳ - تشکیل کمیته منتخب کارگروه برای نهایی نمودن عناوین پژوهشی

۴ - تصویب عناوین در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ذیل شورای برنامه ریزی

۵ - فراخوان اولویت های پژوهشی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه اجرایی مرتبط(سامانه ساتع، روزنامه های محلی، سایت دستگاه های اجرایی، سایت دانشگاههای استان کشوری)

۶ - ارسال پروپزال پژوهشی توسط محققین و پژوهشگران به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (سه هفته)

۷ - بررسی پروپزال های پژوهش توسط کمیته متخب منتخب کارگروه (سازمان مدیریت، استانداری، نماینده ستگاه، سه نفر نفرداور دانشگاهی)

۸ - ثبت پروپزال نهایی در سامانه سمات و دریافت کدرهگیری-توسط دستگاه اجرایی

۹ - انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی

۱۰ - نظارت بر اجرای طرحها توسط سازمان

۱۱ - ارسال نتایج طرحها به گروه های کاری تخصصی توسط دستگاه

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

فرم 2 و 3 هزینه ای ، اهداف کمی برنامه ششم ، اهداف موافقت نامه های عمرانی ، برنامه ششم توسعه ، سند آمایش ، برنامه توسعه شهرستان

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

سنجش عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی استانی در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه عملکرد های اهداف کمی هزینه ای و تحقیق اهداف کمی برنامه ها و پروژه های عمرانی

۱ -ارائه قالب Geodatabase و چارچوب و معماری مدل اجرای کار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

۲ -بررسی لایه ها و انتخاب رویکرد مواجه با آنها، تولید برخی لایه یا اخذ از دستگاههای اجرایی

۳-انجام مکاتبات با دستگاههای اجرایی و اخذ برخی لایه ها GIS از دستگاهها

۴- تولید برخی لایه ها GIS توسط کارشناس

۵-بارگذاری اسناد، لایه ها و اطلاعات در Geodatabase استان

۶-رفع نواقص و اشکالات احتمالی در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی

۷-ارائه Geodatabase استان به سازمان برنامه و بودجه کشور

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

فرم 2 و 3 هزینه ای ، اهداف کمی برنامه ششم ، اهداف موافقت نامه های عمرانی ، برنامه ششم توسعه ، سند آمایش ، برنامه توسعه شهرستان

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

سنجش عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی استانی در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه عملکرد های اهداف کمی هزینه ای و تحقیق اهداف کمی برنامه ها و پروژه های عمرانی

۱ - معرفی نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جهت شرکت در جلسات

۲ - ارایه دعوتنامه از سوی دستگاه اجرایی به همراه دستورکار

۳ - شرکت نماینده سازمان در جلسات کارگروه توسعه مدیریت

۴ - ارسال صورتجلسه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

۵ - اجرایی نمودن مصوبات جلسات و ارزیابی آن توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

فرم 2 و 3 هزینه ای ، اهداف کمی برنامه ششم ، اهداف موافقت نامه های عمرانی ، برنامه ششم توسعه ، سند آمایش ، برنامه توسعه شهرستان

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

سنجش عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی استانی در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه عملکرد های اهداف کمی هزینه ای و تحقیق اهداف کمی برنامه ها و پروژه های عمرانی

۱ - ارسال فرم های خود اظهاری به دستگاههای اجرایی

۲ - تکمیل فرم های خود اظهاری و ارسال برای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

۳ - حضور نماینده سازمان یا استانداری در بازدید میز خدمت دستگاه بر اساس فرمهای خود اظهاری

۴ - تکمیل فرمهای نظارتی میز خدمت توسط نماینده مذکور

۵ - تهیه گزارش میز خدمت دستگاههای اجرایی

۶ - ارایه گزارش به سازمان اداری واستخدامی کشور و شورای راهبری توسعه مدیریت استان

رایگان

شکایت و پیگری

نظر سنجی

مراجعه حصوری به سازمان

مراجعه حصوری به سازمان

فرآیند و مراحل انجام خدمت

ارائه دهنده خدمت و شماره تماس

آدرس ارائه خدمت

ساختمان شماره 1 - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

روش ارائه خدمت

تعاملی

مدارك و فرم های مورد نیاز

فرم 2 و 3 هزینه ای ، اهداف کمی برنامه ششم ، اهداف موافقت نامه های عمرانی ، برنامه ششم توسعه ، سند آمایش ، برنامه توسعه شهرستان

مدت زمان انجام خدمت

طی سال

شرح مختصر خدمت

سنجش عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی استانی در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه عملکرد های اهداف کمی هزینه ای و تحقیق اهداف کمی برنامه ها و پروژه های عمرانی