J
I
K
A
B

22 آذر 1399 8:15:21
افزايش 10 درصدي درآمد استان مركزي در لايحه بودجه ۱۴۰۰

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي گفت: در لايحه پيشنهادي بودجه ۱۴۰۰ اعتبارات هزينه اي در استان ها با افزايش ۶۳.۷ و در استان مركزي با ۶۱.۱ و درآمد استان هاي كشور با افزايش ۲۷.۲ درصد و استان مركزي با ۹.۹ درصد ارائه شده است.

رقيه يادگاري روز پنجشنبه ۲۰ آذر در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي اظهار كرد: ۱۲ آذر لايحه بودجه به مجلس ارائه شد كه مبناي فروش و صادرات نفت در اين لايحه فروش دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز با قيمت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وي افزود: از فروش نفت ۳۶ ميليارد دلار منابع ارزي نصيب كشور مي‌شود كه ۴۷.۵ درصد آن مربوط به دولت است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي تصريح كرد: در اين لايحه پيشنهادي، منابع و مصارف بودجه دولت از دو هزار ميليارد تومان در سال ۹۹ به دو هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان در سال آينده با افزايش ۲۰ درصدي رسيده است، همچنين در لايحه بودجه ۱۴۰۰ ، بودجه شركت ها ۸.۷ درصد رشد و بودجه عمومي ۴۳.۱ درصد رشد و درآمد اختصاصي دولت ۱۲.۳ درصد رشد و منابع عمومي دولت ۴۷.۳ درصد رشد داشته است‌.

يادگاري ادامه داد: از ۸۸ هزار ميليارد تومان اعتبار مصوب تملك داراي هاي سرمايه اي استان در سال ۹۹ تاكنون ۵۲ هزار ميليارد تومان پرداخت شده كه اين رقم در اين لايحه با ۱۸ درصد رشد لحاظ شده كه اين اعتبار در استان ها ۶۷.۵ درصد و در استان مركزي ۵۸.۸ درصد رشد داشته است.

وي اضافه كرد:  در لايحه پيشنهادي بودجه ۱۴۰۰ اعتبارات هزينه اي در استان ها با افزايش ۶۳.۷ و در استان مركزي با ۶۱.۱ و درآمد استان هاي كشور با افزايش ۲۷.۲ درصد و استان مركزي با ۹.۹ درصد ارائه شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي خاطرنشان كرد: سهم استان مركزي از بودجه تملك دارايي كشور يك و ۶ دهم درصد بوده، در بخش اعتبارات استاني تغييري نداشته و در بخش نفت و گاز يك درصد از سهم كشور، در بخش سهم ورزش از ارزش افزوده ۱.۷ درصد و قانون متوازن استاني ۱.۶ درصد و قانون متوازن ملي ۱.۶ درصد و درآمد ناشي از جرائم ۱.۷ درصد از سهم كشوري لحاظ شده است و در تكميل راه هاي روستايي سهمي ندارد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه طرح جامع شهر مامونيه ارائه و الحاق ۴۰ هكنار از اراضي دانشگاه اراك به محدوده قانوني شهر اراك و الحاق ۲۲ هكتار به محدوده قانوني شهر محلات نيز تصويب شد.


Powered by Tetis PORTAL