اخبار و رويدادها
21 دي 1395 12:43:45
حضور مشاور معاونت پشتيباني و اموراستانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور و هيات همراه در استان مركزي
روز دوشنبه 20 ديماه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ميزبان اسماعيل عامري گلستان مشاور معاونت پشتيباني و امور استان هاي سازمان برنامه و بودجه كشور و هيات همراه ايشان بود.

ابتدا جلسه اي در محل دفتر رييس سازمان برگزار گرديد و در اين جلسه يادگاري گزارش كاملي از اقدامات و عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ارائه نمود و سپس معاونين سازمان نقطه نظرات و مسايل و مشكلات را بيان نمودند.

در ادامه عامري گلستان و هيات همراه از قسمتهاي مختلف سازمان بازديد نمودند و با كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفتگو نمودند.

 


Powered by Tetis PORTAL