اخبار و رويدادها
13 بهمن 1395 9:27:57
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: در سفر رئيس جمهوري به استان 9 هزار و 300 ميليارد ريال اعتبار براي 55 طرح مصوب شده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان مركزي در نشست مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان كه با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد ، گفت: در سفر رئيس جمهوري و كاروان تدبير و اميد به اين استان 9 هزار و 300 ميليارد ريال اعتبار براي 55 طرح مصوب شد كه از اين ميزان چهار هزار و 230 ميليارد ريال اعتبار آن مربوط به سال 95 است.

رقيه يادگاري افزود: از مجموع چهار هزار و 230 ميليارد ريال امسال، تاكنون سه هزار و 150 ميليارد ريال تخصيص اعتبار شده است كه بيانگرتحقق 74 درصدي از تخصيص اعتبار مصوبات سفر است.

وي بيان كرد: در اين سفر مهمترين و تاثيرگذارترين طرح هايي كه در توسعه استان نقش موثري داشت، انتخاب شده است.


Powered by Tetis PORTAL