30 دي 1395 11:53:29
بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1395 و شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاههاي اجرايي استان مركزي

 

                                     شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي استان مركزي :

اداره كل استاندارد

اداره امور عشاير

آزمايشگاه فني خاك

اداره كل بهزيستي

اداره كل بيمه سلامت

اداره كل پزشكي قانوني

اداره كل تامين اجتماعي

اداره كل تبليغات اسلامي

اداره تعاون روستايي

اداره كل دامپزشكي

اداره كل راه آهن

اداره كل راهداري

اداره كل زندان ها

اداره كل هواشناسي

شركت شهركهاي صنعتي

شركت عمران شهرهاي جديد

اداره كل صنعت،معدن وتجارت

صندوق بازنشستگي

فرودگاه

اداره كل فني و حرفه اي

اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي

مديريت درمان تامين اجتماعي

اداره كل ثبت احوال

اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران

اداره كل ميراث فرهنگي

اداره كل پست

اداره كل اموراقتصادي و دارايي

اداره كل پزشكي قانوني

اداره كل تبليغات اسلامي

اداره كل امور مالياتي

شركت آب منطقه اي

شركت آب و فاضلاب روستايي

اداره كل آموزش و پرورش

شركت برق منطقه اي باختر

شركت توزيع برق

اداره كل راه و شهرسازي

اداره كل نوسازي مدارس

اداره كل اوقاف و امورخيريه

اداره كل تعزيرات حكومتي

اداره كل فرهنگ و ارشاداسلامي

اداره كل ثبت اسناد

دانشگاه علوم پزشكي

مديريت حج و زيارت


Powered by Tetis PORTAL