اخبار و رويدادها
24 اسفند 1395 13:13:46
رقيه يادگاري در آخرين نشست شوراي گفتگوي بخش خصوص و دولت در سال 95 عنوان نمود:طرح 55 متري شهر اراك توجيه اقتصادي ندارد و بايد در كارگروه زيربنايي مورد بررسي قرار گيرد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي سه شنبه بيست و چهارم اسفندماه در هجدهمين و آخرين نشست شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت سال 1395 در استانداري مركزي با اشاره به اقتصادي نبودن اجراي طرح 55 متري عنوان كرد: زمان زيادي از تصويب اين طرح مي گذرد و با وجود اينكه طرح در قالب 57 بلوك كوچك تقسيم شده است همچنان توجيه اقتصادي لازم را ندارد و بايد در كارگروه امور زيربنايي مورد بررسي قرار گيرد.

رقيه يادگاري افزود: با توجه به حجم سرمايه گذاري و وضعيت معابر به نظر نمي رسد كه تنها 30 درصد از طرح باقي مانده باشد از طرفي هسته مركزي شهر داراي بافت تاريخي است.

استاندار مركزي  نيز در ادامه اين نشست،گفت: تعلل در اجراي طرح 55 متري اراك بيش از اين جايز نيست و درصورتي كه اجراي طرح 55 متري در شهر اراك با امكانات موجود ممكن نباشد، براي تحقق مطالبه شهروندان تصميم جدي اتخاذ مي شود.

محمود زماني قمي اظهار كرد: موضوعات مطرحه در جلسات و نشست هاي مختلف ارتباطي به انتخابات پيش رو ندارد و تنها براي خدمات رساني و انجام وظايف خود در قبال مردم پيش مي رويم.

وي تصريح كرد: محور اصلي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر تنها مردم هستند كه تصميم سازي مي كنند و به طوري قطع پاسخ تخريب ها در 29 ارديبهشت ماه سال آينده با حضور حماسي مردم عيان مي شود.

استاندار مركزي افزود: نا به ساماني هاي اقتصادي كشور نه تنها در چهار سال بلكه در هشت سال آينده به آساني قابل رفع نيست اما با وجود اين شرايط، دولت تمام تلاش خود را به كار گرفته است.
وي عنوان كرد: در سال جاري هزار و45 واحد توليدي در استان مركزي تسهيلات بانكي دريافت كرده اند و اگر در كشور در هر منصب و كسوتي بي انصافي صورت گيرد، به طور قطع دين را از رفتار خود كنار گذاشته ايم.

زماني قمي تاكيد كرد: ابتداي سال 95 براي پرداخت تسهيلات به هفت هزار و 500 واحد توليدي هدفگذاري صورت گرفت در صورتي كه امروز به 23 هزار واحد تسهيلات پرداخت شده و بايد اين نقاط قوت و تلاش هاي صورت گرفته به مردم منعكس شود.

وي در ادامه با اشاره به طرح 55 متري شهر اراك گفت: اين طرح ارتباطي به دولت ندارد و تامين منابع مالي مورد نياز آن بايد توسط شهرداري به عنوان متولي صورت گيرد و ساز و كارهاي طرح كاملا مشخص است و با توجه به رقم بالاي مورد نياز و ناتواني شهرداري در تامين اين ارقام، بايد از سرمايه گذار بخش خصوصي استفاده كرد.

استاندار مركزي تصريح كرد: به نظر مي رسد سرمايه گذار فعلي طرح كه تاكنون سرمايه خود از آلمان منتقل نكرده و اين تعلل معنايي ندارد و بايد به دنبال سرمايه گذار واقعي براي اين طرح بود.
وي ادامه داد: بيش از اين نمي توان زمان را براي اين طرح صرف كرد چراكه مردم محق هستند و بايد مشكلاتي را كه به واسطه اين طرح متحمل شده اند را رفع كرد.

زماني قمي ادامه داد: در صورتي كه مسجل شود كه طرح مشكلات بيشتري را به همراه دارد و همچنين فاقد توجيه اقتصادي است تصميم قاطع اتخاذ خواهد شد و به عنوان رئيس كميسيون ماده پنج ، به صورت قانوني تصميم نهايي اتخاذ مي شود.

زماني قمي با تاكيد براينكه رسيدگي به وضعيت طرح 55 متري و تعيين تكليف ارتباطي به انتخابات ندارد بلكه مطالبه اصلي شهروندان است.

استاندار مركزي بيان كرد: شهرداري توان تامين منابع مالي اين طرح به تنهايي را ندارد و بايد سرمايه گذار جذب كرد و اميد است كه ظرف يك ماه آينده تلاش ها به نتيجه برسد در غيراين صورت تصميم نهايي مبني بر لغو طرح اتخاذ مي شود.

وي اضافه كرد: ضرورت اجراي طرح 55 متري براي شهر اراك واضح و روشن است اما اگر با امكانات موجود اجراي آن ممكن نباشد، آثار منفي و مشكلات آن را تاب نخواهيم آورد.

در اين نشست رئيس شوراي شهر اراك اظهار كرد: طرح 55 متري به منظور سهولت در اجرا به 57 بلوك تقسيم شده و تاكنون 70 درصد طرح اجرايي شده است به طوري كه هفت تقاطع غيرهمسطح در قالب طرح اجرا و به بهره برداري رسيده است.

اسماعيل تاج آباد تصريح كرد: شوراي چهارم كلانشهر اراك از حيث عملكرد در پي بررسي مشكلات طرح برآمد و تا به امروز خواستار خروج اراك از يك شهر تك هسته اي بوده اما انجام طرح هاي بزرگ عزم بزرگ مي طلبد چرا كه اجرا اين طرح از توان مديريت شهري خارج است.
وي منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين طرح را حدود 40 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: شهرداري اراك توان تامين چنين مبلغي را ندارد و از طرفي ركورد فعلي در بخش مسكن قفلي بر اجراي اين طرح است.

تاج آباد بيان كرد: شهرداري اراك تاكنون چهار هزار ميليارد ريال براي اين طرح هزينه كرده است اما بايد دستگاه هاي ديگر نيز همكاري داشته باشند و در گام نخست نيز بخش خصوصي وارد ميدان شود.

رئيس شوراي شهر اراك با بيان اينكه طرح جامع شهري اراك توسط مشاور بررسي شده است و هيچ جايگزيني براي طرح 55 متري در اين شهر وجود ندارد و تاكنون 10 ها پلاك در راستاي اين طرح خريداري شده و به هيچ عنوان امكان لغو اين طرح وجود ندارد و تعلل در اجراي آن تنها اجراي طرح را با ارقام بيشتر رقم مي زند و بايد به سرعت در صدد اجرايي شدن آن برآييم.

در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني اراك اظهار كرد: در سال 95 شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولتي استان مركزي عملكرد و دستاورد بسياري مطلوبي داشت به طوري به عنوان شوراي برتر در كشور از سوي وزير اقتصاد مورد تقدير قرار گرفت.

محمدرضا جعفري خواستار رسيدگي به وضعيت طرح 55 متري در اراك شد و گفت: اين طرح مشكلات فراواني را در پي داشته است و تاكنون بعد از 13 سال از تصويب آن اقدام جدي براي اجرا صورت نگرفته است كه بايد تعيين تكليف آن به سرعت انجام شود.

در اين نشست حسابرسي دفاتر مالياتي شركت ها و واحدهاي صنعتي بيش از يك سال غيرقانوني عنوان شد است كه با پيگيري شوراي گفت و گوي بخش دولتي و خصوصي استان مركزي و تصويب در شوراي گفت و گوي كشوري، اين امر امروز مصوب شد.

با توجه به اينكه فاكتورهاي خريد توسط امورمالياتي مورد تاييد نبود در اين نشست مصوب شد كه امورمالياتي فاكتورهاي خريد و شرايط آن را مورد تاييد قرار دهد.

استان مركزي با جمعيت يك ميليون و 414 هزار نفر و وجود 2 هزار و 800 واحد صنعتي و توليدي در زمره چهار قطب صنعتي كشور قرار دارد.


Powered by Tetis PORTAL